गणमान्य पास बहिष्कार

 

 

कक्षा दसवीं- 2016-17

 

 

क्रम सं. छात्र का नाम CGPA
1 AKSHITA MISHRA 10
2 ARCHANA UTTAM 10
3 ISHA 10
4 JAYA VERMA 10
5 VARTIKA TRIPATHI 10
6 AMAN VERMA 10
7 ANMOL DIXIT 10
8 ASHUTOSH MISHRA 10
9 HARSH MISHRA 10
10 KANISHK SINGH 10
11 ROSHAN SRIVASTAVA 10
12 SPARSH BHARDWAJ 10
13 SUDAY RAJ CHAUHAN 10