Contact our School

 

S.No.

Name of KV

Latitude

Longitude

Time Zone

1

KV RAKSHA VIHAR KANPUR

26.4165 N

80.3667 E

UTC+5.5 E

 

PERSONAL ADDRESS

Kendriya Vidyalaya, Raksha Vihar,Shyam Nagar,Kanpur-208013.

PHONE

0512-2422570

FAX

0512-2423389

E-MAIL

principalkvrv@rediffmail.com

E-MAIL(VMC)

cqatc@dataone.in

LOK SABHA CONSTITUENCY:

KANPUR NAGAR

MAP (HINT)

: COD Crossing -> Shyam Nagar -> Raksha Vihar

 Colony (Distance 6Km from Rlw Stn/Bus Stnd) ->

 KVRV